Báo giá nhà xưởng

BÁO GIÁ THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG MỚI NHẤT

BÁO GIÁ THIẾT KẾ + THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

850.000đ/m2

Thiết kế nhà xưởng = 30.000đ - 80.000đ?

Thi công nhà xưởng = 850.000đ - 1.500.000đ?

Đặc biệt giảm 50% giá thiết kế khi thi công

Bảng giá trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng hoặc diện tích xây dựng

Alternate Text

BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

STT Nội dung công việc báo giá thi công nhà thép tiền chế Đơn vị Khối lượng tối thiểu Đơn giá Ghi chú xuất xứ vật tư
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)
1 Móng cọc D250 – bê tông cốt thép m 100 310.000 Thép Vinakyoei, bản mã 6mm)