NHÀ MÁY TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY

NHÀ MÁY TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY

Đăng ngày 01/01/0001 bởi Admin
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH
Năm xây dựng: 09/2014
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và thi công
Địa điểm: KCN Cao Hòa Vang - Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công Ty TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY