DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GIẦY KING RICHES - DUNG QUẤT

DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GIẦY KING RICHES - DUNG QUẤT

Đăng ngày 01/01/0001 bởi Admin
CHI TIẾT CÔNG TRÌNH
Năm xây dựng: 05/2014
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế
Địa điểm: KCN VSIP QUẢNG NGÃI
Chủ đầu tư: Công ty TNH KING RICHES (VIỆT NAM) FOOTWEAR