Thi công nhà máy chế biến thủy sản tại Cần Thơ

Thi công nhà máy chế biến thủy sản tại Cần Thơ

Đăng ngày 01/01/0001 bởi Admin

Thi công nhà máy chế biến thủy sản tại Cần Thơ

Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Cần Thơ

Diện tích : 25×85= 2.125m2

Thời gian thi công: 05/7/2017

Nhà Thầu: Công ty TNHH CƠ KHÍ TRẦN THẠNH

Địa điểm: Cần Thơ, Tp HCM.